oikeudet    
 

Tiedätkö oikeutesi kuvaajana tai oikeudet omiin kuviisi? Tiedätkö kenellä on oikeudet esimerkiksi tämän sivun kuviin? Vaikka kysymykset voivatkin tuntua aluksi melko yhdentekeviltä, niillä on todellisuudessa hyvin suuri merkitys. Mikään ei ole harmittavampaa kuin huomata, että ottamasi kuva on päätynyt ilman lupaa vaikkapa slovakialaiselle matkailumainossivulle (kyllä, sellaistakin on tapahtunut). Myöskään ei ole mukavaa, että ottamasi kuva on esitetty toisen sivulla niin, että tekijäksi annetaan ymmärtää aivan joku muu.

Sasha and fans

Oikeuksia voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Toisaalta sinulla on tekijänoikeus kuviin, mutta toisaalta myös kuvattavilla on oikeus määrätä minkälaisia kuvia heistä otetaan. Tämän sivun tarkoitus on lyhyesti kertoa, kuka voi rajoittaa oikeuttasi ottaa kuvia, sekä kertoa kuvaajan omista tekijänoikeuksista. Tämän lisäksi sivulla puhutaan hieman hyvästä kuvaustavasta.

Oikeudet kuviin

Tekijänoikeuslain ensimmäisessä luvussa sanotaan:

1 § Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen ---.

2 § Tekijänoikeus tuottaa, jäljempänä säädetyin rajoituksin, yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin ---. Kappaleen valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Teos saatetaan yleisön saataviin, kun se esitetään julkisesti ---. Julkisena esittämisenä pidetään myös ansiotoiminnassa suurehkolle suljetulle piirille tapahtuvaa esittämistä.

Tämä kaikki siis yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että henkilön ottama valokuva (joka on siis taiteellinen teos jos se siksi on tarkoitettu) on aina poikkeuksetta tekijänoikeuslain piirissä. Tällöin ainoastaan kuvan ottaneella henkilöllä on oikeus julkaista kuva, esimerkiksi laittamalla se Internettiin tai käyttämällä sitä flaijerissa. Tekijänoikeus pätee siis, vaikka teoksen luonut henkilö ei sitä itse aktiivisesti vahtisikaan. Copyright-merkkejen puuttuminen ei siis oikeuta käyttämään kuvaa!

Tekijänoikeus voidaan kuitenkin luovuttaa toiselle, sillä:

27 § Tekijänoikeus voidaan, 3 §:n säännöksistä johtuvin rajoituksin, luovuttaa kokonaan tai osittain.

Tekijä voi siis luvalla luovuttaa teoksensa julkaistavaksi, esimerkiksi jonkun toisen henkilön sivustolla. Tällöin on kuitenkin mainittava kuvan yhteydessä alkuperäinen tekijä, ellei jossain erikseen sovittavassa tilanteessa haluta jättää tekijää näkyvistä:

3 § Kun teoksesta valmistetaan kappale tai teos kokonaan tai osittain saatetaan yleisön saataviin, on tekijä ilmoitettava sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii.
Teosta älköön muutettako tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla, älköönkä sitä myöskään saatettako yleisön saataviin tekijää sanotuin tavoin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.
Oikeudesta, joka tekijällä on tämän pykälän mukaan voi sitovasti luopua vain mikäli kysymyksessä on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen käyttäminen.

Yksityiseen käyttöön saa kuitenkin jokainen tallettaa kuvia. "Save picture as..." -napin käyttöä kun ei oikein voi valvoa! Mutta kannattaa muistaa, että tämä todella tarkoittaa yksityistä, esimerkiksi irc-galleriaan laittaminen ei ole yksityistä käyttöä!

11 § Julkistetusta teoksesta saa valmistaa muutamia kappaleita yksityistä käyttöä varten. Siten valmistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen.

BulBul@Pussy

Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Tämän, kuten myös kaikkien muidenkin WWW-sivujen kuvat ja materiaali on suojattu tekijänoikeuslailla. Tämä tarkoittaa sitä, että et saa käyttää julkisesti tämän sivun kuvia, ellet saa siihen lupaa kuvien kuvaajalta.

Kuvaajien nimet näkyvät tällä sivustolla jokaisen kuvan yhteydessä. Useimpien kuvien tekijänoikeudet omistavat yhteisesti Ville Partanen ja Varvana Myllärniemi. Siispä jos olet kiinnostunut kuvista, sinun tulee pyytää kuvien ottajilta lupa julkaista ne. Pyynnön voit laittaa vaikkapa sivuston palautelomakkeella. Liitä mukaan nimesi, tiedot niistä kuvista joita haluaisit käyttää, sekä kuvien käyttötarkoitus.

Perustietoa tekijänoikeuksista ymmärrettävässä muodossa löytyy lisää Jukka Korpelan mainioilta sivuilta. Tekijänoikeuslaki kokonaisuudessaan on löydettävissä FinLexin sivuilta.

Oikeudet ottaa kuvia

Keitä saan kuvata ja missä

Rikoslaki (rikoslaki 24 luku 6 pykälä) rajoittaa kuvaamista salakatselun osalta:

6 § Salakatselu. Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten, on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Kolmannessa pykälässä mainittavia julkisia tiloja ovat esimerkiksi liikehuoneistot, joihin myös ravintolatilat lukeutuvat. Näistä kahdesta pykälästä on siis pääteltävä, että tapahtuman järjestäjä voi kieltää sinua kuvaamasta tapahtumassa.

Tämä laki myös suojaa yksityisen ihmisen kuvaamista edellämainituissa julkisissa tiloissa. Sinulla siis olisi periaatteessa oltava aina lupa ihmisen kuvaamiseen. Kannattaa pitää mielessä, että kaikki ihmiset eivät aina halua tulla kuvatuiksi. Useimmille ihmisille riittää näyttää kysyvästi kameraa, jolloin eleistä voi hyvin päätellä haluavatko he tulla kuvatuksi vai eivät. Ihmisten toiveita myös kannattaa kunnioittaa, ja jättää vastentahtoisten kuvaaminen sikseen.

Jos kuvaat esimerkiksi koko tanssilattiaa, niin sinun ei tietenkään tarvitse käydä kysymässä jokaiselta erikseen lupaa kuvaamiseen. Jos taas kuvaat yksittäistä henkilöä, niin olisi hyvän tavan mukaista pyytää lupa kuvaamiseen. Mikäli kuvattava ei halua, että sinä otat kuvan, niin et voi tehdä muuta kuin suunnata linssisi toiseen suuntaan.

 
    oikeudet